Grants

Javni razpis: Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)

Podjetje M-Arms d.o.o. je na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Pridobitev nepovratnih sredstev za uspešen zagon podjetja M-ARMS d.o.o. ter v podporo vzpostavitve proizvodne in širitve prodaje na tujih trgih«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si